Puteți comanda telefonic/Whatsapp: 0722 678 487

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - (GDPR)

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:

1.1. Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea Policlinic Dental Distribution SRL, societate cu sediul in Pitesti, strada Calea Bucuresti nr.28, Bl. U2, ap. 31, J3/838/2013, cod unic de inregistrare fiscala 31896513, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (modificata si completata).

1.2. Societatea Policlinic Dental DistributionSRL,  administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumite si “persoane vizate”) in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.

 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea Policlinic Dental Distribution SRL le prelucreaza:

2.1. Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea Policlinic Dental Distribution SRL prin intermediul site-ul www.policlinic.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, data si locul nasterii, sex, semnatura, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul), informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor, CNP,CUI, CIF, numar inregistrare registrul comertului.

2.2. Pentru desfasurarea activitatii de vanzari, pentru administrarea conturilor aferente clientilor Policlinic Dental Distribution SRL, pentru transmiterea de informatii si de solutionare de reclamatii formulate de client, pentru desfasurarea de activitati de cercetare si/sau efectuarea de studii de piata sau de statistica, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor.

2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de Policlinic Dental Distribution SRL, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor Policlinic Dental Distribution SRL, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament comercial. De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, Policlinic Dental Distribution SRL prelucreaza date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate.

2.4. Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de Policlinic Dental Distribution SRL, precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului Comercial, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte, preferinte, comportament, precum si alte date care pot rezulta din evaluarea de catre client a serviciilor oferite.

2.5. De asemenea, societatea Policlinic Dental Distribution SRL prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale), in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale), precum si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu clientii sai.

2.6. Datele cu caracter personal cu regim special de protectie, respectiv codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate doar in concordanta cu dispozitiile legale si doar in conditii limitative.

2.7. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, furnizarea acestora este este obligatorie pentru intocmirea documentelor de transport aferente serviciilor comandate societatii Policlinic Dental Distribution SRL, pentru avizarea clientului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de posta si curierat, consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate.

2.8. De asemenea, Policlinic Dental Distribution SRL (prin intermediul Departamentului de Resurse Umane) prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza aplicand la un job disponibil in Policlinic Dental Distribution SRL; in acest sens, Policlinic Dental Distribution SRL va colecta numele si prenumele candidatului, adresa de e-mail, numarul de telefon, informatii privind angajatorul (-ii) precedenti, precum si detalii privind fisa (-ele) de post precedente. Candidatii care aplica sunt raspunzatori de corectitudinea datelor trecute in CV/resume. In cazul in care un candidat viziteaza site-ul www.policlinic.ro, chiar daca acesta nu aplica la un job, este posibil ca Policlinic Dental Distribution SRL sa colecteze adresa de IP si informatii despre sistemul de operare a computerului utilizat de candidat la momentul accesarii site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicatiei, setarile de limba, paginile web accesate de candidat. In situatia in care un candidat foloseste un telefon mobil, Policlinic Dental Distribution SRL poate colecta date care identifica aparatul folosit, setarile specifice, caracteristicile aparatului. Cand un candidat aplica la un job in cadrul companiei, Policlinic Dental Distribution SRL colecteaza informatii cu privire la website-urile de pe care a fost efectuata aplicarea, precum si mijloacele utilizate pentru efectuarea aplicatiei.

3. Scopurile colectarii si prelucrarii datele cu caracter personal

3.1. Policlinic Dental Distribution SRL colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: a) realizarea serviciilor furnizate de Policlinic Dental Distribution SRL, implicit prin intermediul site-ul www.policlinic.ro, precum si administrarea acestor servicii; b) desfasurarea de activitati comerciale de vanzare de servicii de posta si curierat, administrarea conturilor clientilor, efectuarea de cercetari si studii de piata, efectuarea de statistici; c) desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite de Policlinic Dental Distribution SRL, desfasurarea de campanii promotionale, de transmiterea de buletine informative si newsletter, desfasurarea activitatii de urmarire si de monitorizare a vanzarilor de servicii de posta si curierat; d) desfasurarea de activitati de relatinare cu clientii, de informare a clientilor cu privire la serviciile oferite si efectuate, inregistrarea si solutiionarea de reclamatii, imbunatatirea calitatii serviciilor; e) In scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare, asa cum aceasta a fost prezentata la Art.2.5. f) recrutarea candidatilor care transmit CV-uri/resume-uri prin intermediul paginii “Cariere” din websiteul www.policlinic.ro, sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department Policlinic Dental Distribution SRL, in vederea derularii procesului de selectie – recrutare.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

4.1. Policlinic Dental Distribution SRL poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: a) subcontractorilor si agentilor Policlinic Dental Distribution SRL (prestatori de servicii de posta si curierat care desfasoara activitati in numele Policlinic Dental Distribution SRL, in baza contractelor incheiate cu societatea Policlinic Dental Distribution SRL), cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu character personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare; b) prestatori/furnizori de servicii (de marketing, bancare, alte servicii), precum si alti destinatari (Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista Policlinic Dental Distribution SRL in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate. c) Angajatilor departamentului Resurse Umane si managerilor departamentelor pentru care candidatii transmit CVuri/resume-uri prin intermediul site-ul www.policlinic.ro sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department Policlinic Dental Distribution SRL).

5. Prevederi speciale legate de minori

5.1. In activitatea desfasurata, Policlinic Dental Distribution SRL nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, Policlinic Dental Distribution SRL acorda o atentie deosebita acetor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar inn cazuri strict si limitativ determinate. In acest sens, Policlinic Dental Distribution SRL: - nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori; - nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa comande on line; - nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa participe la concursuri sau campanii, decat daca aceasta se realizeaza prin intermediul reprezentantul legal sau tutorele minorului, actionand in numele acestuia; - permite comadarea si achizitionarea de servicii, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului sau legal sau al tutorelui sau;

5.2. Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.policlinic.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

6.1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016.

6.2. Policlinic Dental Distribution SRL poate stoca date cu caracter personal pe durata determinate de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor.

6.3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor selectionati si recrutati de Policlinic Dental Distribution SRL este de maxim 1 (un) an calculat de la data la care Policlinic Dental Distribution SRL a intrat in posesia CV-ului/resume-ului, perioada apreciata ca fiind necesara pentru furnizarea in atentia candidatului a serviciilor de recrutare solicitate.

7. Drepturile persoanei vizate, potrivit Regulamentului 679/2016

7.1. Prin citirea prezentei Politici de prelucrarea a datelor si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la cunostinta faptul ca societatea Policlinic Dental Distribution SRL garanteaza acestora drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 conform articolelor 15- 22, respectiv:

 Dreptul de acces la date conform art.15;

 Dreptul de rectificare a datelor, conform art.16;

 Dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;

 Dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18,

 Dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20;

 Dreptul de a obiecta, conform art.21;

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22;

 Dreptul de a se adresa Autorității Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter personal

7.2. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin e-mail la sales@policlinic.ro sau printr-o cerere scrisa, semnata si datata, de către persoana vizata transmisa la sediul social al parții care va acționa ca primitor al datelor de la cealaltă parte contractanta si operator de date cu caracter personal. Pe plicul in care va vi trimisa cererea se va trece mențiunea in atenția GDPR – DPO. Partea căreia i se va adresa solicitarea va răspunde acestei solicitări in termen de 30 de zile in condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

7.2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi si prin trimiterea unei notificari pe adresa societatii Policlinic Dental Distribution SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.policlinic.ro.

7.3. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii Policlinic Dental Distribution SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.policlinic.ro.

7.4. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.5. In cazul candidatilor selectati si/sau recrutati de catre Policlinic Dental Distribution SRL: pentru a revizui, bloca sau sterge datele personale pe care Policlinic Dental Distribution SRL le-a colectat, candidatul interesat trebuie sa trimita o solicitare in acest sens, pe email, in atentia sales@policlinc.ro, cu solicitarea de a efectua in subiectul emailului mentiunea: "Cerere informatii personale". Policlinic Dental Distribution SRL va raspunde acestei solicitari in termenul legal de 15 zile, dupa verificarea prealabila a identitatii candidatului care efectueaza solicitarea. De asemenea, daca datele personale colectate de Policlinic Dental Distribution SRL sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

7.6. In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile Policlinic Dental Distribution SRL, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare (Unsubscribe)” inclus in fiecare newsletter.